Huvudkontor

Dockplatsen 1,

211 19, Malmö

info@vardinnovation.se

  • Twitter
  • YouTube: Snabbare vårdcentral med AI

2020 © Vårdinnovation Sverige AB

Vårdinnovation

Intelligenta hjälpmedel utvecklade
av vården för vården

Vårdinnovation bildades för att utveckla och förbättra vården med patienten i fokus.

Våra lösningar är resultatet av över 10 års utvecklingsarbete med svensk hälso- och sjukvård.

 

Vilka är Vårdinnovation?

Vi som arbetar på Vårdinnovation är vårdpersonal, ingenjörer, programmerare och experter inom AI. Vårt arbete bygger på nära samverkan med patienter, representanter från svensk sjukvård från olika regioner och akademin för forskning och vetenskapliga utvärderingar.

Vi erbjuder intelligenta hjälpmedel som bygger på medicinsk evidens. Våra lösningar hjälper vårdpersonal att kunna erbjuda bättre vård.

Vårt mål är att ge enklare tillgång till högkvalitativ hälso- och sjukvård med förbättrade resultat och enklare arbetsflöde som gynnar vårdpersonalens arbetsmiljö och samtidigt minskar onödiga kostnader.

Disputerade forskare

Hälso- och sjukvårdspersonal

Experter inom AI, programmering och bioinformatik

Projektledare och förändringsledare

Medicintekniska ingenjörer

 

Vårdexpressen

Vårdexpressen är ett IT-baserat processtöd för dynamisk anamnesupptagning för besök inom hälso- och sjukvården. Syftet är att stödja och vägleda sjukvårdspersonal i det fysiska patientflödet på vårdcentralen, effektivisera patientens besök, öka patientens egen delaktighet i sin sjukvårdsprocess och öka den medicinska kvaliteten.

Vårdinnovation

En bättre patientupplevelse

 

Patienten får en digital ingång till sin vårdgivare och blir mer delaktig i sin egen vård.

Evidensbaserat

 

Våra lösningar bygger på medicinsk evidens och är utvecklade i samarbete med patienter, vårdgivare och forskare inom svensk sjukvård.

Ökad medicinsk kvalitet

 

Ett mer komplett underlag baserat på medicinsk evidens gör att fler patienter kan få rätt diagnos och behandling.

Prioritering av vårdbehovet

Triage- och beslutsstöd som bidrar till enklare och snabbare hantering av alla patienter.

Fördelning av resurser

 

Förenklar eller tar bort flera arbetsmoment och frigör tid för vårdpersonalen att användas utefter vårdbehov.

Integrering med andra system

 

Integrationer med existerande system. Minskar patientsäkerhetsrisker och behov av dubbeldokumentation.

"Vårdexpressen är enkel att använda och förenklar mötet med patienten och vårdprocessen med ökad patientsäkerhet. Att redan innan mötet ha fått viktig information och förslag på prover gör att man som vårdpersonal är mer förberedd och kan fokusera på det viktiga."

SJUKSKÖTERSKA

Verksam i den offentliga primärvården

 

Leverantör till Sveriges regioner

Vårdinnovation har vunnit upphandlingar i följande regioner:

Vårdinnovation har bedömts vara ett av världens mest innovativa bolag
av en oberoende expertgrupp på uppdrag av EU


The project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 880707.